Allmän information om tävlingar

Här på underliggande flikar följer en liten lathund kring vad som gäller i samband med tävlingar:

Säsongens tävlingar för TKS-åkare:

 • Lista över säsongens tävlingar som är aktuella för TKS tävlingsåkare. Vilka av dessa tävlingar som kan bli aktuella för dig / ditt barn styrs sedan främst av vilken tävlingsklass du / ditt barn tillhör. 

Anmälan till tävling:

 • Vilka tävlingar som bli aktuella för mig/mitt barn? 
 • Hur går anmälan till?
 • Hur avanmäler vi vid förhinder?
 • Vad kostar det och hur ska det betalas?

Första tävlingen:

 • Jag ska börja tävla – Vad gäller, vad behöver jag tänka på?

Nationella tävlingsklasser:

 • Vilka tävlingsklasser finns?
 • Vilken tävlingsklass tillhör jag / mit barn? 

Slingan uppvisningar:

 • Showtävlingar för dig som ej än nått tävlingsnivå.

Stjärntävlingar:

 • Mer om stjärntävlingar, första nationella tävlingsklassen för dig som klarat test Fri Grund

Klubb-, A- och Elitserietävlingar:

 • För tävlingsåkare på avancerad nivå, lägsta testnivå Basic 2 och Fri 2, inkl. en beskrivning av bedömningssystemet