Anmälan till tävling

Till vilka tävlingar får jag åka? – Anmälan
Inför varje säsongtermin lägger tränarna (ihop med tävlingskommitten) en grundläggande tävlingsplanering, där det bestäms vilka tävlingar som kan bli aktuella för klubbens åkare under säsongens gång, se

Planerade tävlingar för TKS-åkare HT 2018 / VT 2019

För varje tävlingstillfälle när det närmer sig tar tränarna ut vilka åkare som ska erbjudas möjligheten att tävla vid respektive tävling. Tävlingskommitten skickar då (ca. 4-6 veckor innan tävling) ut en kallelse till berörda åkare.

Svarar du \”JA\” på denna kallelse så anmäler tävlingskommitten dig till tävlingen.

Obsevera: Du/ditt barn kan ej delta i vilken som helst nationell tävling utan endast vid de tävlingar för din tävlingsklass, se nationella tävlingsklasser

Tävlingar är EJ gratis – Avanmälan!
För varje anmäld åkare måste vår klubb betala en fasställd summa till arrangerande klubb. Beloppet varierar mellan 325 och närmare 1000 kr beroende på tävlingstyp och -klass. Vid avanmälan i god tid före tävlingen debiteras dock bara halva beloppet. Meddela därför tävlingskommitten så fort som möjligt om du trots allt inte kan delta. Mejla till tavling@tyringeks.seVid meddelande mindre än 4 veckor innan utsatt tävling får du betala en egenavgift för tävlingen.

Egenavgift
För varje tävling som du anmält dig till ska du betala en egenavgift. Avgiften är på 325:-/tävling som åkaren är anmäld tillFakturering av tävlingsegenavgifter görs två gånger per säsong, någon gång vid slutet av höst- respektive vårterminen.