Säsongens kommittéval till bygg:

Byggkommittén har nu fått till sig de kommittéval som är gjorda i medlemsanmälan till TKS 2019/2020. Säsongens planerade arbetsbelastning kommer ligga till grund för hur många som blir kontaktade. Under kommande veckor sammanställs de uppdrag som ligger i byggs ansvarsområde och en första träff planeras att ske under November månad.   /Samordnare Byggkommittén