Formbyte

Då var det dags för säsongens första formbyte. Det äger rum Måndagen den 23/9 i Höör. En kallelse kommer skickas ut inom kort.

Formbytet är en viktig inkomst för föreningen och en aktivitet som vi är beroende av för att kunna hålla nere medlemsavgifterna. Hela föreningen bjuds in att hjälpa till och ju fler vi blir desto snabbare går det.

Närvarolapp kommer skickas runt på bytet.

Mer information om formbyte finns här: http://www.tyringeks.se/formbyte/