Formbyte

Åkare samt föräldrar i föreningen får ca 1 gång/månad hjälpa till med öronproppsformbytet hos Swedsafe (Uvex) i Höör, Pumpvägen 5, detta för att vi ska tjäna in en extra slant för klubben och på så vis kunna hålla åkavgifterna nere.

Vi siktar på att vi kan klara av ca ett byte per månad dvs. 10 ggr per år.
Och av dessa 10 ggr förväntar vi oss att tävlingsgrupperna ställer upp minst 5 ggr, närvarolista bokförs. Åkare i skridskoskolan förväntas delta på 2 byten/säsong.

Erfarenheten från tidigare tillfällen har visat att varje formbyte brukar ta mellan ca 1 – 2,5 timmar beroende på hur många som möter upp vid respektive tillfälle.

Att tänka på:
Samåkning, oömma kläder, fika/ dricka, ett strålande humör och ett engagerat deltagande!

Anmälan
Ansvarig för formbytet skickar ut kallelse inför varje formbyte, där finns länk för att välja om man kan eller inte.

Nyheter