Lån av omklädningsrum

 • Utlåning av omklädningsrum

  Utlåning av omklädningsrum

  • förfrågan skall ställas till ordförande, som i sin tur diskuterar vidare med styrelse
  • beroende på typ av ”lånare”, beslutar ordförande om konståkarnas förvaringsbackar skall flyttas. Om detta skall ske ombesörjes detta av arrangören till cup, turnering etc
  • arrangör av cup, turnering etc, ombesörjer själva att tillfällig kod erhålls från vaktmästare
  • i samband med att rummet lämnas ut, skall person (ordförande bestämmer vem) från TKS och de som lånar rummet, stämma av hur rummet ser ut samt gå igenom vilka regler som finns omklädningsrummet
  • i samband med att rummet lämnas tillbaka, skall avstämning ske
  • städning av omklädningsrummet efter utlån sker av de som har lånat rummet.
 • Allmänna trivselregler

  Allmänna trivselregler

  • mat får ej förtäras i omklädningsrummet
  • dörren får inte stå öppen
  • larmkod får ej lämnas ut till obehöriga
  • sopsortering gäller på hela Tyrs hov
  • lämna omklädningsrum i det skick man önskar möta det
  • vuxen person ansvarar att regler efterföljs
  • ha i tanken att konståkare eventuellt förvarar sina privata saker i backar under bänken.