Meddelande från valberedningen

Hej alla TKS:are. Säsongen är i full gång och barnen och ungdomarna utvecklas allt eftersom. Kunskapen och utvecklingen går ibland fort, och ibland känns det som att det stannar av under en tid. För mig och vår familj är det en konstig höst. Vi har varit en del av TKS under många år och när Ines meddelade att hon inte ville åka mer, var det en sorg över att en epok i livet som gått förbi. Att vara en del av en förening är roligt och det innebär en stor gemenskap som är viktig. Vi behöver visa våra barn att vi stöttar deras fritid och att vi finns där för dem och ställer upp med det vi kan. Åter till frågan som jag önskar att ställa. Vi har ett behov av att få in folk i valberedningen. Jag träder ur, på grund av att Ines slutat åka, men även Beata och Susanne önskar träda ur. Därför skulle vi behöva få in fler folk till valberedning. Snälla. Meddela mig, om ni skulle kunna tänka er att gå in i valberedningen. Uppdraget innebär att leta styrelsemedlemmar till klubben. Man väljer ordförande varje år. Styrelseuppdragen tillsätts två år i taget, för att det inte ska bli en ny styrelse utan styrelsemedlemmar skiftas. Sedan är det styrelsen själva som avgör de interna posterna som kassör, sekreterare, vice ordförande och ledamöter.

Skicka ett SMS till mig om du kan tänka dig att hjälpa föreningen att hitta eventuella nya styrelserepresentanter nästa säsong. Mitt telefonnummer: 0709470265.

Varma hälsningar, Sara Håkansson, valberedningen Tyringe KS