Policies, Mål och Visioner

Föreningen har tagit fram några instruktioner för att bättre klargöra våra policies, mål och visioner. Nedan finns länkar som informerar om varje enskilt ämne.

Trafiksäkerhetspolicy

För att vi tillsammans skall kunna minska antalet döda och allvarligt skadade idrottare i trafiken har vi inom Tyringe Konståkningssällskap upprättat en trafiksäkerhetspolicy som beskriver hur vi arbetar för att göra resor till och från träning och tävling säkrare, oavsett om resan sker med cykel, bil eller till fots.

Gående
alla aktiva inom TKS använder reflex i mörker och skymning
alla uppmanas att se sig för innan man går ut på ett övergångsställe 

Cykel
enligt lag skall barn och ungdomar under 15 år använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel
enligt lag måste en cykel ha ringklocka och broms
enligt lag måste cykeln i mörker också ha – strålkastare med vitt eller gult ljus fram, lykta med rött ljus bak, vit reflex fram, röd reflex bak, orangegula eller vita reflexer åt sidorna 

Bil
enligt lag skall ALLA i bilen använda bilbälte, helst trepunktsbälte, både i fram och
baksätet
barn som är kortare än 135 cm skall använda en bältesstol/kudde
föraren ansvarar för att alla använder bilbälte och eventuell bältesstol/kudde
föraren håller hastighetsgränserna
föraren kör nykter och drogfri
resandet planeras med god tidsmarginal
vid långa färder rekommenderas att det finns två vuxna i varje bil som kan turas om med körandet
anhöriglista skall uppdateras
alla uppmanas att tänka på miljön och samåka 

Godkänd av
  Tyringe KS styrelse juni 2006
  Tyringe KS årsmöte augusti 2006

Antidrogpolicy

Mål
Alla ledare och vuxna inom vår förening skall vara goda förebilder och sträva efter en god livsstil samt att ge barnen och ungdomarna en god självkänsla. I vår förening pratar vi inte positivt om droger.

Information om antidrogpolicyn
Våra tränare skall informera våra medlemmar om TKS:s antidrogpolicy.

Bakgrund
Tyringe Konståkningssällskap skall vara med i samhällskampen mot droger. Att röka tobak, snusa och bruka alkohol är under vissa villkor tillåtet i samhället, men all hantering med narkotika är kriminellt. Dessutom är narkotika ohälsosamt och kan leda till döden. Bruk av tobak, snus och alkohol medför prestationsnedsättning och är även skadligt för kroppen. Därför måste vi motarbeta droger i vår förening. Vi vet också att barn som växer upp i miljöer där det förekommer droger löper större risk att själva vilja prova det som vuxna och kamrater håller på med.

Föräldrar är de viktigaste drogförebyggarna, men föreningslivets ledare har en fostrande roll som inte skall underskattas. Det är därför som vår förening har tagit fram en antidrogpolicy som omfattar barn, ungdomar och vuxna i vår förening.

Vad är droger
Följande droger klassar TKS som farliga och som därmed inte skall brukas:
Tobak
Snus
Alkohol
Narkotika
Anabola steroider
Lösningsmedel och gas
Beroendeframkallande läkemedel 

Vad gör jag
Vid misstanke om droger föreligger skall föräldrarna snarast kontaktas för information om personen är under 18 år.
Vid misstanke om hantering eller bruk av narkotika eller anabola steroider föreligger skall du kontakta polisens gatulangningsgrupp och socialförvaltningens fältsekreterare för information.
Svårt att upptäcka droger
Det kan vara svårt att upptäcka om någon har använt droger. Tillåt dig som ledare att vara misstänksam. Om du vill kan du kontakta socialförvaltningens fältsekreterare och med deras hjälp låta personen lämna ett drogtest (urintest) – med föräldrarnas tillåtelse, om personen är under 18 år.

Ansvar
Ansvarig ledare skall se till att antidrogpolicyn efterlevs inom gruppen. Styrelsen ansvarar för föreningens övergripande arbete med antidrogpolicyn och att den sprids till medlemmarna och ledarna. TKS:s styrelse förväntar att medlemmar, ledare samt andra vuxna i föreningen bejakar föreningens antidrogpolicy.

Godkänd av
  Tyringe KS styrelse juni 2008
  Tyringe KS årsmöte augusti 2008

Miljöpolicy

För Tyringe konståkning är det självklart att arbeta för miljön och en hållbar socialutveckling.

Vi tar alla ett ansvar och vi tar det genom att:
Återanvända, återvinna och källsortera allt material. Miljöfarligt avfall deponeras.
Vid inköp av varor och tjänster välja leverantörer som har ett aktivt miljöengagemang. 
Välja bort och byta ut varor och tjänster som har en negativ miljöpåverkan i största möjliga mån.
Undvika material som kan medföra miljö och hälsorisker.
Samarbetar med Pantamera för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor.
Utvärdera vårt miljöarbete fortlöpande. 

Godkänd av
   Tyringe KS styrelse mars 2016

Mål och Vision

TKS Mål
I TKS ska det vara lustfyllt att åka konståkning

I TKS ges ungdomar möjlighet till:
motion
att tro på sig själv och våga vara sig själv
att få nya kamrater
att delta och utvecklas i laget
att uppnå tävlingsresultat alltefter åkarens förutsättningar och intresse.

TKS Vision
i TKS känner alla att man får var med
i TKS verkar vi för en positiv anda
i TKS främjar vi aktivitet efter varje åkares förmåga och önskan
i TKS är informationen lättillgänglig
i TKS har vi en stark framåtanda
i TKS främjar vi föräldraengagemang.

TKS Ledarvision
i TKS bereds ledarna möjlighet till kompetensutveckling
i TKS tillvaratar vi varandras kompetenser
i TKS finns verktyg så att ledarna känner inspiration och glädje
i TKS finns möjlighet till stöd och handledning.