Tyringestjärnan 25-26 Januari

Information: M.a.a. att det stora antalet anmälningar har vi behövt disponera även söndagen för att ta emot alla klubbar och åkare. Vi vill kunna erbjuda samtliga klubbar en plats. 

Musikåtergivning i första hand MP3 reservförfarande CD skiva.

Preleminärt tidsschema:  uppdaterad 2020-01-14

Schema_20200114(001)

Deltagarförteckning indelat i grupper: uppdaterad 2020-01-15.  Obs! lottning

per grupp sker torsdag den 23 Januari.

Deltagarlista._Grupp indelning 200113_Tyringestjärnan_ver3

Bemanningsschema: Länk