Gruppindelning och tidsschema A-sammandrag 20/10-19, Tyringe