Vidareutveckling och kraftsamling – styrelsen informerar

Förbundsstyrelsen önskar trevlig sommar och sammanfattar i korthet det viktigaste från arbetet under den gångna säsongen.