Förbundsstyrelsen välkomnar Ulrika Molin som t.f. förbundschef

Förbundsstyrelsen kan nu meddela den glädjande nyheten om att Ulrika Molin – som framgångsrikt lett vårt arbete med att arrangera VM 2021 i egenskap av VD för Skatesweden Events AB – nu är engagerad som t.f. förbundschef.