COVID-19 2021-10-28

Information kring nuvarande smittspridning.

Hässleholms kommuns skolor

Just nu sprids smitta väldigt fort i ett antal av kommunens skolor. Vi håller fortsatt koll på situationen och tar beslut efter hur det fortskrider. Nedan följer en uppdatering på de viktiga delarna som alla fortsatt måste tänka på för att verksamheten inte ska drabbas.

Stanna hemma

  • Om någon i hushållet är sjuk stannar man hemma tills den sjuka personen blivit frisk och man med säkerhet vet att man själv inte smittats.
  • Om man har symptom stannar man hemma tills man testat sig negativt. 
  • Har man varit nära någon som konstaterats positiv (klasskompis eller liknande) så uppmanar vi att man testar sig innan man återgår till träning

Handhygien

Det är fortsatt viktigt att tvätta händerna noga. Vi har även handsprit i både omklädningsrum och klubbrum som är fritt fram att använda. Tar det slut har vi mer att fylla på med!

Tävling

Ska man åka på tävling och känner sig minsta osäker (trots symptomfri, exempelvis om många klasskamrater har konstaterats smittade) rekommenderas att man gör ett test innan man åker på tävlingen.

Har man frågor kring ovan punkter är man välkommen att kontakta styrelsen enligt informationen nedan.

Kontakt till styrelsen är styrelsen@tyringeks.se , kontaktuppgifter till representanter i styrelsen finns på hemsidan under menyn Allmänt->Klubborganisation.