Digital sponsringsutbildning för föreningar

Svenska Konståkningsförbundet i samarbete med Rättighetsbyrån genomför under våren 2022 en digital utbildningsserie för att hjälpa föreningar att bli starkare på sin regionala och lokala marknad.