Hundutställning

I maj (20-22:a maj) har Nordskånska Kennelklubben sin årliga hunduställning på Hässleholmsgården. Tyringe ks har ett avtal med dem, där vi i klubben sköter all markservice mot att NSKK betalar klubben. Alla klubbens medlemmar har genom sitt medlemskap tagit på sig att hjälpa till under denna helg. Alla måste ställa upp under minst två arbetspass under helgen.

Vårt uppdrag börjar redan på fredagen då området vid Hässleholmsgården skall iordningställas. Det är både parkeringen som skall ”märkas upp” och de olika utställningsringarna som skall sättas i ordning. Dessutom skall domartälten ordnas med bord och stolar.

Under lördagen och söndagen är det vi som sköter parkeringen, bemannar entrén, delar ut fika till domarna, tömmer soptunnor och städar toaletterna under hela dagen.

När utställningen närmar sig slutet under söndagseftermiddagen påbörjas arbetet att plocka ner och packa undan allt till nästa år. Tälten skall stuvas undan tillsammans med bord och stolar, plastbanden som markerar parkeringar och utställningsringar skall plockas in och området skall städas.

En kallelse kommer, när utställningen närmar sig, skickas ut. I den fyller man i vilka pass man kan hjälpa till och vad man föredrar att hjälpa till med. Hundkommittén kommer att göra sitt bästa för att tillgodose önskemål, men det är inte säkert att alla kan få göra det man helst vill. Så ju mer öppen man kan tänka sig att vara, desto lättare blir det för föreningen att genomföra helgen på ett lyckat sätt. Vi hoppas på bra väder och stor uppslutning av utställare! Vi ses på Hässleholmsgården i maj!

// Hundkommittén