Deltagarlista för B-sammandraget

Deltagarlistan finns nu under “Sammandrag”