Förtydligande

Med anledning av inkomna frågor till förbundet vill vi klargöra följande: