Viktig forskning om skador inom konståkning

Moa Jederström, doktorand vid Linköpings Universitet, har gjort en vetenskaplig studie om förekomsten av skador hos unga konståkare. Artikeln lyfter även vikten av ökad kunskap hos vuxna runtom unga idrottare om skador och återhämtning.

Lättnader för idrotten från den 1 juni

Från den 1 juni införs lättnader för idrotten. Det gäller bland annat för läger och tävlingar för barn och unga. Lättnaderna innebär också att tester kan genomföras från den 1 juni.

Team Sweden 2021/2022

Uttagningen till Team Sweden för kommande säsong är nu klar. Elva åkare och ett par har uppfyllt poängkriterierna inför säsongen 2021/2022.

Återupptagen träning

Jag vill börja med att tacka mina styrelsekollegor för snabbt uppställda digitala möten för att hantera den situation som rådit på skolan i Tyringe, men även för att tidigare under säsongen ställt upp på snabba möten! Vi har med kort varsel samlats och fört en konkret dialog på hur vi kunnat hjälpa till med att […]

Träning, tävling, test och läger – vad gäller?

Folkhälsomyndighetens beslut om ändringar i de allmänna råden möjliggör för enstaka matcher och tävlingar utomhus för barn- och ungdomsidrotten. Ändringarna påverkar dock inte förbundets rekommendationer för träning, tävling, test och läger.