Bemanning

Vår årliga show skapar nöje för många besökare, men framförallt en stor glädje hos våra åkare. För att genomföra showen krävs föräldrar som bemannar olika stationer såsom ljud, ljus, omklädningsrum, backstage, kiosk, souvenirer, lotteri, entré m.m. Varje år gör showkommittén en stor och krävande planering för att få maskineriet att gå runt. Information kring detta kommer inför varje show.

Har ni blivit tilldelade ett pass som inte passar är det upp till er själva att fixa någon som tar ert pass eller byta med någon annan. Detta är ingenting som vi i showkommittén har möjlighet att hjälpa till med. 

Gör ni byten så maila information om hur ni har bytt till isshow@tyringeks.se senast den 29/4, så att vi kan uppdatera schemat.

För att våra genrep ska flyta på behövs det hjälp även under dem. Blir man tilldelad någon av nedan arbetspass är det viktigt att man hjälper till under genrepen (28/4, 29/4, 5/5).

Det gäller följande arbetspass:

  • Musik / Projektor
  • Ljus (Endast sista Genrepet)
  • Sjukvårdsansvarig
  • Bord bakom kuliss
  • Is bakom kuliss
  • Omklädningsrum

 

Förklaring av uppgifterna Bemannin

Bemanningsschema – Uppdelat per åkare

Bemanning Sammanställning