Formbyte/Proppbyte

Åkare samt föräldrar i föreningen får ca 1 gång/månad hjälpa till med öronproppsformbytet hos Swedsafe (Uvex) i Tyringe, Nordanväg 7, detta för att vi ska tjäna in en extra slant för klubben och på så vis kunna hålla åkavgifterna nere.

1 byte i månaden

Vi siktar på att vi kan klara av ca ett byte per månad dvs. 10 ggr per år.
Och av dessa 10 ggr förväntar vi oss att tävlingsgrupperna ställer upp minst 5 ggr, närvarolista bokförs. Åkare i skridskoskolan förväntas delta på 2 byten/säsong.


Erfarenheten från tidigare tillfällen har visat att varje formbyte brukar ta mellan ca 1 – 2 timmar beroende på hur många som möter upp vid respektive tillfälle.

Anmälan

Ansvarig för formbytet skickar ut kallelse inför varje formbyte, där finns länk för att välja om man kan eller inte.

Hitta dit

Adress: Nordanväg 7, två möjligheter till parkering. Kör in genom grind och använd en ledig parkering framför kontorsdelen eller ta höger vid parkering för att köra på en mindre gång/väg upp till planen för att parkera, Se bild!
Ingång sker genom dörr på lagertält, markerad med en stjärna.
Man går sedan rakt genom lagertält, till vänster i nästa lagerbyggnad sker formbytet.
OBS! Lagerlokalen är ej uppvärmd.
Nya rutiner på plats, vi ställer fram och tar bort bord/stolar till bytet. Restprodukter efter bytet slängs i återvinnings containrar ute. Formarna ska tömmas i speciella återvinnings bigbags och lämnas kvar på plats.

På plats

Tänk på att ha oömma kläder samt om man vill, något att dricka eller fika.

Instruktioner om typ av formbyte finns dokumenterat på plats. (Detta kan ha ändrats från information vid anmälan)

Tyringe KS tillsätter kontrollanter innan formar placeras i färdig pall, detta för att garantera kvalité på formarna så Swedsafe maskiner kan starta upp felfritt.

Formar sepereras och tömms i återvinnings bigbag.

Övrigt material källsorteras i container på gården.