Styrelse

Dan Söderdahl Gyllix
Dan Söderdahl Gyllix
Ordförande

Dick Nordström
Dick Nordström
Vice Ordförande / Press / Sociala Medier

Rickard Bengtsson
Rickard Bengtsson
Sekreterare

Helena Strid
Helena Strid
Kassör

Morgan Bengtsson
Morgan Bengtsson
Ledamot

Tobias Thorgren
Tobias Thorgren
Ledamot

Peter Svensson
Peter Svensson
Ledamot