Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är ett styrdokument som skrivs av styrelsen och beslutas på årsmötet. Det innehåller föreningens körplan och är ett dokument som styrelsen vilar mot i sitt arbete under säsongen. Där står hur vi agerar i olika situationer, hur aktiva åkare, föräldrar, kommittéer, tränare, styrelse m.fl agerar. Den beskräver även den värdegrund som föreningen har beslutat att följa.

Klicka på länken nedan för att ladda ner ett PDF-dokument innehållandes

Verksamhetsplan 2023_2024