Stjärnbok - Förklaring

För att på ett mer rätt och rättvist sätt kunna placera åkarna i grupper har en stjärnbok tagits fram. Den innehåller 13 olika stjärnor där varje stjärna har 10 delar att klara av. Det är både delar från tester och andra saker. Den kommer även kunna motivera åkarna då de kommer kunna se en utveckling utan att testerna behöver klaras.