Testdags

Tester är det som avgör vilken tävlingsklass man tävlar i. Det första man ska klara är tävlingstestet, därefter börjar man att träna på fri- och basictesterna.

OBS! Det är våra tränare som avgör när det är dags för dig att testa!

Allmänt

Svenska Konståkningsförbundet har utvecklat ett nationellt testsystem för att

säkra att åkarna får en bra grunder i teknik/skridskoteknik
dela in åkarna enligt deras aktuella kunskapsnivå vid tävlingar.
Vilken tävlingsklass du tillhör styrs alltså av vilka tester du har, dessutom av din ålder. Mer info här

Testsystemet är uppdelat i tre delar: Tävlingstest, Basic-tester och Fri-tester.

Tävlingstestet

Detta är det första testet där grundläggande kunskaper bedöms. Tävlingstestet krävs för att få delta vid nationella tävlingar. Åkaren ska ha klarat tävlingstestet för att få gå vidare med Basic 1 och Fri 1. Vid testet har åkaren ha två försök på varje ingående element och om åkaren ej klarat endast ett element tillåts två extra försök detta element. 

Basictester

Här bedöms din grundläggande skridskoteknik. Det finns allt som allt 4 basictester: Basic 1 – 4. För varje basictestnivå finns fördefinierade steg, bågar och vändningar som du ska visa att du kan. Så fort du godkänts vid en given basictest får du i princip enligt reglerna försöka dig på nästa basictestnivå. 

Fritester

Här är det i första hand definierade tekniska element, alltså olika piruetter, hopp och hoppkombinationer, som ska utföras. Det finns allt som allt 7 friåkningstester: Fri 1-7. Och som vid basictesterna gäller även här: Först när du har blivit godkänt vid den aktuella fritesten får du gå vidare till nästa fritestnivå.

Testarrangemang

Det är upp till klubberna själv att arrangera tester (med undantag av friåkningstest 5 – 7). I vår klubb är det tävlingskommittén i nära samarbete med tränarna som organiserar tester.

Däremot vad gäller själva testerna så är det inte våra tränare utan 2 domare, licenserade enligt Svenska Konståkningsförbundets regler för test som står för bedömningen.  

Mer information

Mer detaljerad information om testsystemet hittar du på Svenska Konståkningsförbundets hemsida.

Där finns inte bara detaljerade regler för test utan bl. a också en beskrivning av elementen som ingår i de olika testerna samt hur de ska utföras.

Testdags för dig?

Prata med tränaren om du har frågor som rör förberedelser och annat inför testet. Det är viktigt att både du som förälder och åkaren känner sig bekväm och lugn för att få bästa möjlighet att klara sitt test.