Formbyte

1 byte i månaden

Vi siktar på att vi kan klara av ca ett byte per månad dvs. 10 ggr per år.
Och av dessa 10 ggr förväntar vi oss att tävlingsgrupperna ställer upp minst 5 ggr, närvarolista bokförs. Åkare i skridskoskolan förväntas delta på 2 byten/säsong.

Erfarenheten från tidigare tillfällen har visat att varje formbyte brukar ta mellan ca 1 – 2 timmar beroende på typ av byte samt hur många som möter upp vid respektive tillfälle.

Anmälan

Ansvarig för formbytet skickar ut formulär där man bokar vilka planerade datum man kan. Denna länk finns även här nedan.

Hitta dit

Adress: Nordanväg 7, Kör in genom grind till lagerlokalerna och använd en ledig parkering, Se bild! 

Ingång sker genom dörr på lagertält, markerad med en stjärna.

Man går sedan rakt genom lagertält, till höger i nästa lagerbyggnad.

På plats

Tänk på att ha oömma kläder. Tag med hem burkar/papper etc, om detta tagits med. 

Instruktioner om typ av formbyte finns dokumenterat på plats. (Detta kan ha ändrats från information vid anmälan)

Dokument från Swedsafe

Vi ställer fram och tar bort bord/stolar till bytet (se bild nedan). Restprodukter efter bytet slängs enligt anvisningar på plats.

Formar, armar och tätningar separeras och slängs i separata återvinningssäckar.

Om pall har färgade pallkragar skall dessa användas på den nya pallen.

Tyringe KS tillsätter kontrollanter innan formar placeras i färdig pall, detta för att garantera kvalité på formarna så Swedsafe maskiner kan starta upp felfritt.