Elit-/A-/Klubbtävlingar

Bedömningspanelen

Bedömningspanelen består av 1 Domarpanel, bestående av 1 skiljedomare (SKD) och 3 eller flera poängdomare, samt 1 Teknisk Panel, bestående av minst 1 Teknisk kontrollant (TC) och 1 Teknisk specialist (TS), dessutom ev. beroende på tävlingstypen 1 Videooperatör, 1 Dataoperatör och 1 assisterande teknisk specialist.

Den tekniska panelens uppgift består kortsagt i att identifiera samt fastställa vilka tekniska element åkaren utfört, svårighetsgrad inkl. Vid behov, direkt i anslutning till åket, används filmen som bedömningsunderlag.

Poängdomarnas uppgift består i att sätta GOE-poängen för varje enskild fastställt tekniskt element samt att sätta poängen för programkomponenterna (den ”konstnärliga” delen).

Skiljedomaren har i princip det övergripande ansvaret för domarpanelen och för kontroll att gällande tävlingsregler efterlevs. Ansvaret innefattar vidare ett antal olika specifika uppgifter.

Förstå Resultatprotokollet och Judges Details

Resultatprotokollen publiceras vanligen direkt när tävlingsklassen är klar på respektive tävlings resultatsida som underliggande sida till Svenska Konstonståkningsförbundets resultatsida för nationella tävlingar, https://skate.webbplatsen.net.

I resultatprotokollet ingår ”Head Page” med information om Teknisk och Domarpanel, deltagarlistan ”Entries”, startordningen ”Starting Orders”, slutresultatet ”Results”, resultat från kortprogrammet resp. friåkningen ”Detailed Classification” och de detaljerade bedömningsprotokollen från kortprogrammet och friåkningen ”Judges Details”, där det går att läsa ut samtliga uppnådda poäng i detalj såsom bl. a för varje enskilt utfört tekniskt element.

Här i övrigt en gång till direktlänken till International Skating Union ISUs värdetabell ”Scale of Values”, som är underlaget för alla tekniska elementvärden.

PPC-elementlistan finns att hitta på Svenska Konståkningsförbundets hemsida.