Stjärntävling

Vilka åker stjärntävlingar

Stjärntävlingsklassen är första tävlingsklassen för åkare som börjar tävla.

Baskravet för att få tävla vid stjärntävlingar är att åkaren ska ha klarat tävlingstestet. Utöver det ska åkaren ha fått ett program, valt musik och dräkt/klänning.

Stjärntävlingar åkar man tills man klarat testerna för att bli B-åkare (basic 2 och fri 2). Stjärntävlingarna delas upp i olika klasser och det är vanligtvis många åkare som deltar fördelade på två dagar. En vanlig uppdelning är att åkare som åker enligt protokollet för 3 stjärnor tävlar ena dagen och åkarna som åker enligt protokollet för 5 stjänror tävlar dagen efter.

Mer om klasserna finns här nedan.

Klasser

Åkarna tävlar indelade i klasser enligt ålder samt uppnådd testnivå:

Klass Ålder Test (Fri/Basic) Placering
Minior Stjärnklass   G / — Nej
Ungdom 13 Stjärnklass G   G / — Nej
Ungdom 13 Stjärnklass   1 / 1 Ja
Ungdom 15 Stjärnklass G   G / — Nej
Ungdom 15 Stjärnklas   1 / 1 Ja
Junior Stjärnklass G   G / — Nej
Junior Stjärnklass   1 / 1 Ja
Senior Stjärnklass G   G / — Nej
Senior Stjärnklass   1 / 1 Ja

Domare

Till skillnad från tävlingar i högre klasser bedöms stjärntävlingar av 2st domare varav den ena ska vara huvudbedömare och genomgått steg 1 domarutbildning. Den andra domaren ska vara minst B-åkare eller gått domarutbildning steg 1.

Båda domarna gemensamt belönar åkarens presentation i flera olika bedömningspunkter dessutom framförda tekniska element med mellan 1 – 5 stjärnor. Uppnådda stjärnor summeras för varje enskild åkare och sedan får halva startfältet baserat på summeringsresultatet individuella placeringar. Åkaren med flest stjärnor vinner. Även här erhåller åkaren sitt protokoll efter avslutad tävling.