Anmälan/Avanmälan

Till vilka tävlingar kan jag åka?

Inför varje säsongtermin lägger tränarna (ihop med tävlingskommitten) en grundläggande tävlingsplanering, där det bestäms vilka tävlingar som kan bli aktuella för klubbens åkare under säsongens gång, se Säsongens tävlingskalender för mer information om vilka tävlingar föreningen kommer åka på.

För varje tävlingstillfälle när det närmer sig tar tränarna ut vilka åkare som ska erbjudas möjligheten att tävla vid respektive tävling. Tävlingskommitten skickar då (ca. 4-6 veckor innan tävling) ut en kallelse till berörda åkare.

Svarar du ”JA” på denna kallelse så anmäler tävlingskommitten dig till tävlingen.

Avanmälan

För varje anmäld åkare måste vår klubb betala en fasställd summa till arrangerande klubb. Beloppet varierar mellan 325 och närmare 1000 kr beroende på tävlingstyp och -klass. Vid avanmälan i god tid före tävlingen debiteras dock bara halva beloppet. Meddela därför tävlingskommitten så fort som möjligt om du trots allt inte kan delta. Mejla till tavling@tyringeks.se. Vid meddelande mindre än 4 veckor innan utsatt tävling får du betala en egenavgift för tävlingen. Den avgiften är beroende av hur mycket pengar föreningen kan få tillbaka för avanmälan.

Egenavgift

För varje tävling som du anmält dig till ska du betala en egenavgift. Avgiften är på 365:-/tävling som åkaren är anmäld till. Fakturering av tävlingsegenavgifter görs löpande inför varje tävling som åkaren är anmäld till.